Oppsummering av modellflyåret 2019

Oppsummering av modellflyåret 2019

  • av
  • fre 2020-03-20 kl 10.21

Her er årsberetningen for 2019 som oppsummerer modellflyåret som har passert.

 

Styret har i
kalenderåret 2019 bestått av:

Leder: 
Finn Haugen

Nestleder: 
Tom Kornbakk

Sekretær: 
Kristian Johnsen

Kasserer: 
Odmund Sveen

Styremedlem: 
Hans Christian Stadtler

Styremedlem: 
Stein Haugen

Revisor: 
Arne Wold

 

Valgkomité:

1.medlem: 
Dag Hareid

2.medlem: 
Fredrik Bøhmer

3.medlem: 
Jan Enger

 

Styremøter:

Styremøtene har vært avholdt fast 2 uker før
medlemsmøtene.

Medlemmer:

Lillehammer Modellflyklubb hadde ved årskiftet
2019->2020  38 medlemmer.

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter, stort
sett med fornuftig oppmøte, typisk antall er 12-20 medlemmer.  Møtene avholdes som regel i «byggelokalene»
med enkelte unntak for bl.a møtevirksomhet på sommerstripa på Åsen.

Hvert medlemsmøte har hatt et "faglig innslag". 

Temaer som har vært tatt opp er bl.a
3D-printing, FPV-utstyr og radioteknologi.

Møtene benyttes også til å hjelpe alle å holde
seg oppdatert på evt endringer i internasjonalt, nasjonalt eller lokalt
regelverk knyttet til modellflyving.

Treff/stevner:
Klubben har i regi av Stig M. Olsen arrangert 3 seilflykonkurranser på
Åsen med totalt 16 deltakere.

Stig M. Olsen har i 2019 deltatt i 7 stk
F3J-konkurranser inkludert Norgesmesterskap - og han kvalifiserte seg til
landslaget i tillegg til å havne på 2.plass i Norgescupen.

Han har også deltatt i 7 stk F5J-konkurranser
inkludert Klassemesterskap.  Her
kvalifiserte han også til landslaget som reserve og endte på 4. plass i Norgescupen.
Han har i tillegg til alt dette også deltatt på én Eurotur.

Klubben stilte ut fly og flyutstyr på egen
stand på «Busmodagen», en lokal bydelsfestival som ble avholdt like ved
byggelokalene (Fabrikken) for 2. gang i 2019.
Klubben fortsatte i 2019 den nylig gjenoppstartede tradisjonen med å arrangere
sjøflytreff.  Også i år var stedet
Mesnasaga Dampsaga.  Alt går rett vei for
treffet med en fornuftig økning i både antall overnattende og éndagflyvende
piloter.

Vi arrangerte høstavslutning på Åsen med
hyggelig tilstedeværelse av både piloter og deres familiemedlemmer.

Klubben
har for øvrig vært representert med piloter på flere uformelle treff, bl.a på
Smedmoen, Frya, Folldal og Vinnu.

 

Stripa på isen på
Vingnes:

Perioden nyttår 2018 og ut mot våren 2019 var
ingen god modellflyvinter:  Bla
kombinasjonen av snøforhold og kuldeforhold gjorde at vi sleit med å få brøytet
på isen med traktor.  I tillegg var det
relativt mye ruskete vær.  Resultatet ble
færre aktuelle flydager enn på et normalår.

Perioden fra kulda satt inn på høsten 2019 og
frem til nyttår 2019 bar med seg liknende traktorproblematikk som tidligere på
året.  Et ledd i å parerere dette var å
mobilisere til en stor dugnad i julen 2019. 
Medlemmene stilte opp med nesten 10 snøfresere, mannskap og transport og
gjorde en stor innsats for at det skulle bli bra på stripa - og det med stort
hell.

De som organiserer skøyteaktivitetene på
Vingnes brøytet før jul opp skøytebaner på en annen måte enn det som er avtalt
i plantegningene vi alle jobber ut i fra på Vingnes.  Dette har naturligvis konsekvenser for oss da
det innebærer at skøyteaktiviteten havner nærmere stripa enn ønskelig eller
avtalt.  Styret følger opp denne
problemstillingen.

Åsen
modellflyplass:

Vår og sommer dro i år med seg flott dugnadsarbeid
på Åsen.  Det ble gjort en skikkelig
ryddesjau i klubbhuset og i containerne hvor det ble vasket grundig og generelt
sett ryddet og organisert skikkelig. 
Søppel ble kjørt vekk.

Vi fikk donert solcelleutstyr og dette ble montert på plass sammen med
batteribank og starten av det som blir lysanlegg.  Det foreligger en plan for å ferdigstille
solcelleanlegget 100%.  Alt gammel
solcelleutstyr ble grundig gjennomgått og restene ble enten brukt, donert vekk
eller kastet.

Klubben har tidvis stor aktivitet på Åsen, men det fortsatt langt fra
trengsel.  Det er et ønske at loggboka
brukes flittigere av de som flyr og/eller besøker.

Frem til en løsning for evt alarmering eller
sporing for gressklipper er på plass har vi hatt en slags unntakstilstand
knyttet til klipperen som ble kjøpt inn for å erstatte den allerede nyinnkjøpte
klipperen som ble stjålet.  Dette har
ført til enormt mye ekstraarbeid i form av frakt opp og ned av gressklipper og
utstyr.  Styret jobber med en løsning på
sikkerhet/sporing.

For styret: Kristian Johnsen (sekretær)